7 nieuwe features van FCCS

FCCS is volop in ontwikkeling. FCCS en HFM komen qua functionaliteit steeds dichter bij elkaar. Wat betekent dat voor jouw organisatie? De 7 belangrijkste nieuwe features van FCCS uitgelegd.

Collega’s van onze zusterorganisatie Finext waren deze zomer bij de Partner Validation Session in de VS. Finexters Charlotte Saes en Roland van der Berg testten daar als enige Europese partner de nieuwste features. Welke functionaliteiten zijn nieuw? En wat betekent dat in de praktijk? Roland en Charlotte delen hun ervaringen.

Tijdens de Partner Validation Session worden nieuwe functionaliteiten door partners van Oracle getest. Vanuit verschillende disciplines en invalshoeken hebben zij de features van de december-release beoordeeld op functionaliteit, user experience en wensen uit de praktijk.

FCCS versus HFM

Het meest opvallende is dat Oracle zelf aangeeft dat HFM en FCCS qua functionaliteit steeds gelijkwaardiger worden. Door de toevoeging van functionaliteiten zoals crosspod integration, custom calculations en aanvullende Currency Translation Adjustment lijkt FCCS inderdaad dichter bij HFM te zijn gekomen het afgelopen najaar.

Een belangrijke mijlpaal, die betekent dat je de volledige consolidatiefunctionaliteit in de cloud kunt gaan inzetten. Overigens is FCCS gebruiksvriendelijker dan HFM; omdat er al veel voorgedefinieerd is, kun je als gebruiker zonder scripting eenvoudig zelf zaken aangeven.

Deze mijlpaal betekent ook dat er een aantal interessante nieuwe features vanaf december beschikbaar zijn of binnenkort uitgebracht worden. De 7 belangrijkste functionaliteiten zijn:

1. Custom ownership

Met deze nieuwe functionaliteit kun je verschillende consolidatiemethodes definiëren en elimineren. Voorheen kon je entiteiten alleen voor 100% consolideren, maar vanaf dit moment kun je per maand per entiteit aangeven voor hoeveel procent de entiteit meegenomen moet worden.

Deze stap brengt dezelfde functionaliteit als in HFM, maar mooier weergegeven en gebruiksvriendelijker. Custom ownership is voorgedefinieerd, waardoor je niet in de ‘achterkant’ van de tool hoeft te scripten. De consolidatiepercentages zijn dan ook eenvoudig door gebruikers aan te passen. Dit is vooral prettig om wijzigingen in de organisatiestructuur meteen binnen de consolidatieoplossing door te voeren. Stel, de organisatiestructuur verandert waardoor een entiteit van 20% naar 70% eigendom gaat, dan kun je vanaf de maand dat dit gebeurt eenvoudig de nieuwe eliminatie en consolidatie aangeven.

2. Equity elimination

Voorheen moest je equity elimineren via eliminatie-entiteiten; extra entiteiten waarop de boekingen gemaakt konden om het vermogen te elimineren tijdens de consolidatie. Dit hoeft nu niet meer; vanaf december zit de equity elimination automatisch in de consolidatie, zonder scripting of aanpassingen in de metadata.

3. Custom calculations

Via de ‘Calculation Manager’ kun je alle berekeningen maken die je in HFM ook al kon maken. Het onderliggende principe is een combinatie van standaard en custom; op zes punten in de consolidatie kun je tussen al voorgedefinieerde stukjes een custom calculation script plaatsen. Dit geeft veel meer mogelijkheden om de berekeningen per organisatie aan te passen. Deze custom calculations kun je bijvoorbeeld goed gebruiken voor KPI-berekeningen, top-10 customers of andere soorten ratio’s die nog niet voorgedefinieerd zijn. Deze functionaliteit kun je nu al gebruiken.

4. Aanvullende Currency Translation Adjustment

De Currency Translation Adjustment (CTA) is nu nog alleen op de Amerikaanse manier ingericht. Deze CTA blijft bestaan, maar wordt aangevuld met een Europese inrichting waarbij de CTA binnen het Total Comprehensive Income hangt. De keuze voor Europees of Amerikaans kun je bij de opzet van de applicatie aangeven. Deze functionaliteit is al beschikbaar.

5. Crosspod integration

De integratie met andere cloudoplossingen zoals tax reporting en planning is vanaf dit najaar al verbeterd. Het doel van deze functionaliteit is om eenvoudig elementen en attributen binnen de verschillende applicaties uit te wisselen. Denk bijvoorbeeld aan het openen van rapporten in PBCS, terwijl je in FCCS zit.

6. Extended dimensions

In de huidige release is het aantal custom dimensions – waarmee je je data verder kunt specifiëren – maximaal twee. Dit is minder dan in HFM, maar doordat er binnen FCCS al veel vooraf bepaald zijn, zijn er ook minder dimensies nodig. De verwachting is dat begin 2018 meer custom dimensions beschikbaar komen, waarschijnlijk zes. Deze dimensies worden in eerste instantie alleen op aanvraag door Oracle uitgegeven.

Zes dimensies is overigens meer dan genoeg voor elke organisatie, in veel situaties zelfs te veel. Het is goed om het aantal dimensies zorgvuldig af te wegen, om te voorkomen dat er veel datapunten komen waardoor de consolidatie te complex wordt.

7. Equity pick-up

Equity pick-up is een typisch Nederlands fenomeen. Nederland kent namelijk een eigen manier om dochterondernemingen te waarderen op de balans van de moeder; de werkelijke boekwaarde gaat mee in de consolidatie, terwijl in het buitenland de historische waarde wordt meegenomen. De verwachting is dat begin 2018 de equity pick-up binnen FCCS mogelijk wordt.

Van test tot release

Persoonlijk zijn wij heel enthousiast over deze nieuwe functionaliteiten. De testen tijdens de Partner Validation Sessions vonden we veelbelovend, en we kijken ernaar uit om deze functionaliteiten in de praktijk te benutten.

Auteurs: Charlotte Saes en Roland van der Berg van onze zusterorganisatie Finext. Swap Support en Finext trekken regelmatig samen op tijdens Performance Management-implementaties.