Kijk vooruit

Hoe bewaak je de samenhang binnen je IT-landschap? En wat betekenen veranderingen, zowel in de techniek als in de business, voor je applicatie? Samen maken we afgewogen keuzes voor een technische roadmap die past bij de dynamiek van jouw organisatie, en een datamodel dat jou de juiste stuurinformatie oplevert.
Afgewogen keuzes zorgen voor een samenhangend IT-landschap

Om te bewaken dat het informatiemodel helder blijft, is het goed om de uitgangspunten duidelijk neer te zetten. Waaraan moeten nieuwe applicaties voldoen? Aan welk kader toetsen we nieuwe ontwikkelingen? Zo blijft er samenhang in het landschap.

Ontwikkelingen

We zien een duidelijke trend waarin Performance Managementapplicaties steeds breder in de organisatie worden ingezet. Was Performance Management eerder vooral een tool voor finance, tegenwoordig wordt het door de hele organisatie gebruikt voor het plannen van uren, materialen en personeel. Deze ontwikkeling betekent dat de oorspronkelijk financiële applicaties nu organisatiebreed worden uitgerold en beheerd.

Daarnaast spelen er vaak veel veranderingen, zowel in de techniek als in de business. Hoe verwerk je deze wijzigingen in je applicatie, zonder dat de samenhang tussen alle aanwezige informatie in het gedrang komt?

De juiste roadmap

Bij het samenstellen van de juiste roadmap spelen verschillende factoren een rol; wat kan de nieuwste techniek, wat wil de business en wat zijn de onderlinge verbanden tussen de systemen? Door onze expertise rondom SAP BPC, Oracle Hyperion en Tagetik kunnen we de businessvraag terugbrengen tot de kern. We maken een gefundeerde inschatting van de technische mogelijkheden en analyseren de gevolgen voor de applicatie en het IT-landschap.

Als strategisch beheerpartner trekken we gezamenlijk met je op, zodat je steeds de benodigde informatie hebt voor het maken van de juiste keuzes. Niet met een fulltime project, maar met een serie van aaneengeschakelde changes. Zo helpen we je om over een langere periode SAP BPC, Tagetik of Oracle Hyperion succesvol uit te rollen en te benutten.