FDMEE: Bug dubbele mappingregels

Ben je ook weleens tegen dubbele mappingregels aangelopen? In FDMEE is het mogelijk om dubbele mappingregels aan te maken. Ondanks dat dit niet direct een probleem veroorzaakt, kan het bij de validatie voorkomen dat complete dimensies niet worden gemapped. Hoe kun je de exacte oorzaak achterhalen?

eendjesgroot

Als er (enkele) regels niet gemapped kunnen worden laat de error log dit wel zien met  ‘unmapped dimensions’. De error log geeft echter niet aan wat exact het issue is. Vanuit het validatie (mapping) scherm kun je vermoeden dat het issue met de niet-gemapte dimensies te maken heeft. Het issue kan echter ook in een andere dimensie zitten die wel goed gemapped lijkt. Dit issue is bekend bij Oracle, maar ze hebben het niet gekenmerkt als een bug. Een patch is er dan ook (nog) niet voor. Zie support.oracle.com, Doc ID 2182273.1.

Handmatig zoeken is niet nodig

Oracle stelt als oplossing voor om in Excel handmatig naar de dubbele mapping te zoeken. Handmatig zoeken is echter niet nodig. We hebben een rapport ontwikkeld waarmee je de dubbele mappings per locatie kunt zien. Op basis van deze informatie kun je de duplicaten verwijderen en het issue oplossen.

Stel dat we de volgende situatie hebben, waarbij er een dubbele mapping voorkomt in de locatie ‘EUR_import’. We hebben de data geïmporteerd en hebben honderden mappings in verschillende dimensies. Dan kan het gebeuren dat er geen enkele regel wordt gemapped, zoals in de schermprint hieronder. Ook kan het gebeuren dat  complete dimensies niet worden gemapped en anderen wel.

fdmee

Wanneer we in het Validation Error scherm kijken, lijkt het alsof de fout in de entity dimensie zit:

fdmee2

Wanneer we naar de bijbehorende error log kijken zien we het volgende:

fdmee3

De error logging laat niet zien wat het exacte issue is (net zomin als het Validation Errors scherm). Of, als we al weten dat we met een dubbele mapping te maken hebben, welke mappingregel het issue is.

Eenvoudig rapport in FDMEE

We hebben een eenvoudig rapport in FDMEE gemaakt. Dit rapport toont de dubbele mappings. Op basis hiervan kan de dubbele mapping verwijderd worden en zal deze een succesvolle validatie niet meer in de weg staan. Het rapport hebben we ‘Duplicate Mapping’ genoemd en kan gedraaid worden in Data Management, via Report Execution, zie hieronder.

fdmee4

In dit voorbeeld zien we in de output van het rapport dat er op de locatie ‘EUR Import’, in de dimensie account een dubbele mapping voorkomt bij het mappingtype ‘Explicit’ voor de bronwaarde ‘1100’. De volgende stap is om deze mapping op te zoeken in het ‘Data Load Mapping’ scherm, zie schermprint hieronder.

fdmee5

Inderdaad zien we in bovenstaand scherm de dubbele mapping voorkomen. Na deze verwijderd te hebben en de data load rule opnieuw te draaien is de validatiestap succesvol.

fdmee6

Vraag het rapport aan

Wil je ook gebruik maken van dit rapport om de dubbele mapping eenvoudig te vinden? Neem dan contact met mij op via E-mail  of +31 (0)70 300 3035.

Tekst: Bert Dotinga

Bewaren