Haal je cijfers direct uit de bron met FDMEE

De meeste Hyperion gebruikers lezen actual cijfers nog steeds met ‘flat files’ via FDMEE. Vaak is voor deze manier gekozen vanwege de snelheid van implementeren. En maar al te vaak ook omdat het als ‘best practice’ wordt aangeduid. Het kan echter ook anders. Hoe leg je een directe koppeling met de bron?

De verdere doorontwikkeling van FDMEE maakt het rechtstreeks koppelen van bronsystemen een stuk makkelijker. Zeker bij een data-integratie waarbij data direct kan worden ingelezen – zonder aanpassingen -, kan binnen enkele dagen een rechtstreekse koppeling worden opgezet. Zo kun je het proces van data inlezen eenvoudiger en sneller maken. Van belang is dat een rechtstreekse koppeling wel binnen de richtlijnen van de eigen IT-architectuur valt.

Hoe werkt directe data-integratie?

Het werken met FDMEE is bij een rechtstreekse koppeling niet anders dan met ‘flat files’. Met behulp van de data rule wordt de data direct uit het bronsysteem getrokken op basis van de gekozen periode (maand-jaar). Dit kan in combinatie met andere filters, zoals een specifieke entiteit uit een specifiek source ledger voor de Business Unit waar jij werkt.

Zonder flatfiles

Je hoeft dus geen flat files meer te genereren uit je bronsysteem en te uploaden naar FDMEE voordat je de data rule uitvoert. Je kunt op elk moment de data rule uitvoeren en de actuele data importeren. Als er na een import iets in de brondata is gewijzigd, waardoor je opnieuw wilt importeren, is alleen het opnieuw uitvoeren van de data rule voldoende.

Een ander voordeel is dat – omdat je niet met ‘flat files’ werkt – de data rule gescheduled kan worden op een vast moment in de maand. Je hoeft immers niet eerst de flat files handmatig te uploaden, de actuele data staat altijd klaar om geüpload te worden.

Hieronder een schermprint van de data rule waar de source ‘Berttest’ is. Hier is ons bronsysteem aan gekoppeld; een MSSQL Database. Bij de source options zie je dat alleen die entiteit wordt geïmporteerd die voldoet aan de waarde ‘2’.

Combinatie van flat files en directe data-integratie

Het implementeren van een directe data-integratie in FDMEE kan naast de bestaande ‘flat file’ import bestaan. Je kunt voor bepaalde Business Units nog steeds op dezelfde manier cijfers importeren met behulp van ‘flat files’, terwijl je voor andere Business Units de directe data-integratie gebruikt. Wanneer je directe data-integratie gaat gebruiken kunnen de huidige locaties blijven bestaan. Ook de bijbehorende data mapping kan blijven bestaan als de inhoud van de gekoppelde database identiek is aan de inhoud van de eerder gebruikte ‘flat file’.

Source adapter aanmaken

Voor de directe data-integratie wordt in FDMEE voor de connectie naar de database een nieuwe zogenaamde ‘source adapter’ aangemaakt. Deze wordt gekoppeld aan een nieuw import-format, en op zijn beurt wordt het nieuwe import-format gekoppeld aan een (bestaande) locatie. Ook hier geldt dat als de inhoud van de gekoppelde database hetzelfde is als van de ‘flat file’, de huidige mappingregels gewoon blijven werken. Je hoeft deze dan niet aan te passen.

Een stukje techniek

Alleen het inrichten van een source adapter in FDMEE is niet voldoende om een connectie naar een bronsysteem te maken. FDMEE maakt gebruik van de tool Oracle Data Integrator (ODI) om data te importeren en te verwerken. Binnen ODI wordt de daadwerkelijke koppeling gemaakt naar het bronsysteem (bijvoorbeeld een MSSQL- of Oracle-database). In ODI worden alle parameters ingevoerd om de koppeling tot stand te brengen tussen de brondatabase en de FDMEE-database. Bij het aanmaken van de source adapter wordt vervolgens verwezen naar de in ODI gemaakt connectie. In dit voorbeeld is dat een MSSQL-database.

Voorkom dubbel werk

Wanneer we meerdere (verschillende) databases willen koppelen, zouden we voor iedere bron een aparte connectie moeten maken in ODI, inclusief een aparte source adapter en import format. Dit zou betekenen dat we in FDMEE veel elementen (dubbel) moeten configureren. Om de configuratie in FDMEE simpel te houden, kunnen we een view aanmaken in de FDMEE-database die de verschillende gegevens uit de meerdere databases combineert. Door een kolom toe te voegen in de view die specifieert van welke bron(database) de betreffende regel afkomstig is, kunnen we deze als filter/parameter opnemen bij de data rule. Zo kun je bepalen welke brongegevens geïmporteerd moeten worden.

Deze architectuur ziet er schematisch als volgt uit:

Met deze aanpak hoef je voor meerdere bron databases in FDMEE slechts één connectie, één source adapter en één import format aan te maken. Zo blijft de configuratie overzichtelijk en daarmee meteen ook het onderhoud eenvoudig.

Maandafsluiting versnellen

Wil je ook de maandafsluiting vereenvoudigen en versnellen via directe integratie met je bronsysteem? Neem contact met ons op, dan brengen we je wensen in kaart en schetsen we de mogelijkheden voor het realiseren van een directe koppeling.

Tekst: Bert Dotinga