Hoe werkt Equity Pick Up (EPU) in Oracle HFM? Deel 1

Het berekenen en boeken van de actuele vermogens van deelnemingen kan veel tijd kosten en fouten met zich mee brengen. Equity Pick Up (EPU) in Oracle HFM helpt je om dit proces snel en accuraat te voltooien, zodat je consolidatie vloeiend verloopt. Hoe werkt Equity Pick Up in Oracle HFM?

waterval

Buitenlandse organisaties geven de waarde van hun deelnemingen meestal weer op basis van de historische aankoopwaarde. In sommige landen, zoals Nederland, moet de actuele waarde van de deelnemingen weergegeven worden bij de moeder. Equity Pick Up (EPU) in HFM doet deze berekening en boeking voor je. EPU kijkt naar de betreffende vermogensrekeningen van de deelnemingen en boekt de juiste bedragen bij de moeder op basis van het aandeel in de deelnemingen.

Wanneer je HFM de Equity Pick Up voor je laat berekenen, levert je dat de volgende voordelen op:

  • Geen verschillen tussen de vermogens van deelneming en moeder, en daardoor geen verschillen bij consolidatie.
  • Deelnemingswaarden en resultaat van deelnemingen zijn up to date. Dit voorkomt tijdverlies op de holding; zij kan verder met de consolidatie en hoeft niet te wachten totdat de deelneming definitief is.
  • Als de EPU-cijfers in het grootboek geboekt moeten worden, geeft de EPU-data uit HFM veel inzicht.

Hoe wordt Equity Pick UP (EPU) in HFM opgezet?

Het opzetten van EPU in HFM bestaat uit drie stappen:

  1. EPU-formulier voor het invoeren van de aandelenverhouding tussen moeder en dochter.
  2. Een apart EPU-onderdeel in de metadata als databron.
  3. Het opnemen van de EPU-calculatie in de consolidatieregels.

Stap 1. Het opzetten van het EPU-invoerformulier

Voor het opzetten van het EPU-invoerformulier gebruiken we de systeemrekeningen [Shares Owned] en [Shares Outstanding] in combinatie met de moeder (Owner) en dochter (Owned). In onderstaand voorbeeld is er één moeder, ‘Holding’, en twee deelnemingen; ‘Europe_Sub’ en ‘USA_Sub’. ‘Holding’ heeft 70 van de 100 aandelen van ‘Europe_Sub’ en alle aandelen (100) van ‘USA_Sub’.

epushares

Stap 2. Creëer een EPU-onderdeel in de metadata

In de metadata creëren we een apart EPU-onderdeel als databron. Op deze databron worden de EPU-cijfers weggeschreven. Met deze opzet wordt de analyse van de EPU-cijfers eenvoudiger en sneller.

epu

Stap 3. Geef de EPU-calculatieregels vorm

Het doel van EPU-calculatieregels is om de juiste cijfers van de deelnemingen op de activa- en passivazijde van de moeder (Holding) weer te geven. De EPU-functie in de consolidatieregels (genoemd PEPU; Percentage Equity Pick Up) voert de berekening uit voor iedere combinatie van moeder en deelneming. In ons voorbeeld zijn er twee paren;

  • Holding > Europe_Sub (70%)
  • Holding > USA_Sub (100%)

Aan de activazijde van de Holding wordt de rekening ‘Financial Fixed Assets’ geboekt. Aan de passivazijde wordt de betreffende vermogensrekening geboekt.

De cijfers van de deelnemingen zijn ingevoerd per combinatie vermogensrekening/movement. Door het draaien van de EPU-calculatie worden de cijfers geboekt op de Holding op de rekening ‘Financial Fixed Assets’ in combinatie met de movement en ICP (intercompany) van de deelneming. Op basis van deze gegevens wordt de juiste vermogensberekening aan de passivazijde van de Holding geboekt. De EPU-eindbalans wordt berekend als totaal van alle movements en de openingsbalans.

epunl

Bovenstaand voorbeeld geeft de basis weer voor de EPU-calculatie. In de EPU-calculatie kunnen uiteraard uitbreidingen en variaties worden aangebracht die passen bij je wensen en eisen.

Vloeiend verloop

Equity Pick Up in HFM is helpt je om de verschillende stromen van de actuele vermogens vloeiend te laten verlopen. Met één druk op de knop zorgt het voor een foutloze berekening van de deelnemingswaarden. Zo maak je het proces eenvoudiger en minimaliseer je de fouten in de consolidatie.

Hoe werkt Equity Pick Up (EPU) in Oracle HFM? Deel 2

In dit blog is uitgelegd hoe EPU wordt opgezet en werkt in Oracle HFM. In het volgende deel van ‘Hoe werkt Equity Pick Up (EPU) in Oracle HFM?’, leggen we uit hoe je EPU draait en rapporteert binnen HFM.

Tekst: Bert Dotinga

Bewaren

Bewaren

Bewaren