Hoe werkt Equity Pick Up (EPU) in Oracle HFM? Deel 2

In mijn vorige blog heb ik uitgelegd hoe Equity Pick Up (EPU) wordt opgezet in HFM. In dit tweede deel ga ik vertellen hoe je EPU draait en hierover rapporteert. Het gebruiken van EPU is vrij recht toe, recht aan. Zeker als je het een paar maal hebt gedaan. Hoe zet je een vloeiende EPU-stroom op?

watervalgroot

Wellicht is de EPU-menu optie je al een keer opgevallen. En misschien heb je er zelfs al eens op geklikt, maar zag je geen data omdat EPU nog niet voor jullie is ingericht.

epu1

Als we in onze HFM-voorbeeldapplicatie op Equity Pick Up klikken, zien we het volgende (gebaseerd op onze point of view):

epu2

Hierboven kun je zien dat er twee paren zijn; er is een relatie tussen Holding en Europe_Sub voor 70% en Holding en USA_Sub voor 100%. In kolom ‘Level’ zie je ‘0’ staan, omdat we in ons voorbeeld maar 1 niveau kennen. Je zou meer niveaus (Level) zien als bijvoorbeeld Europe_Sub ook eigenaar is van andere entiteiten. De EPU-calculatie gebruikt deze niveaus als volgorde waarin de paren worden berekend. De laatste kolom geeft hier de status ‘Impacted’ weer, dit betekent dat bijvoorbeeld de EPU-waarde is gewijzigd of dat EPU nog niet is gedraaid voor dit paar (voor deze point of view). De status is ‘OK’ wanneer de EPU-calculatie voor deze paren succesvol heeft gedraaid.

Waar komen bovenstaande waardes nu vandaan?

In ons vorige blog over dit onderwerp hebben we een formulier gemaakt voor het invoeren van de EPU-waardes. Dit is de bron voor bovenstaande EPU-grid.

epu3

Dit is het moment waarop we de EPU gaan draaien. Als we op de knop epu7 klikken, zal de EPU berekend worden voor alle paren met de status ‘Impacted’. Als we op de knop epu8 (Force EPU) drukken, worden alle paren berekend, ongeacht de status. Wanneer de EPU gedraaid wordt, kun je de voortgang zien in de ‘Running Tasks’ tab, net als bij het draaien van de consolidatie.

epu4

 

EPU-rapport

De knoppen naast de EPU-calculatie epu5 zorgen ervoor dat je een (gefilterd) EPU-rapport krijgt te zien. Eigenlijk is dit niets meer dan de weergave van de EPU-grid in het door jouw gewenste rapport formaat.

epu6

Goed om te weten is dat de EPU-calculaties ook vanuit process control, formulieren en grids gedraaid kunnen worden, net zoals bij het consolideren.

Een vloeiende EPU-stroom

Equity Pick Up in HFM is in de praktijk eenvoudig te gebruiken, als je de juiste stappen zet. Het draaien van de EPU en het maken van de rapportages worden zo een vloeiende EPU-stroom.

Hiermee besluiten we ‘Hoe werkt Equity Pick Up in Oracle HFM?’. Wel borduren we hierop in het volgende blog voort. Dan gaan we het hebben over ‘Equity Elimination’. Hiervoor vallen we voor een deel terug op het resultaat van de EPU.

Tekst: Bert Dotinga

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren