Stabiliseer je Oracle Hyperion-omgeving

Ervaring leert ons dat Oracle Hyperion-omgevingen goed presteren tijdens de implementatie en livegang van de applicatie. We zien echter ook vaak dat dit geen garantie biedt voor de toekomst. De applicatie en de hoeveelheid data groeien snel, wat de performance beïnvloedt. Hoe zorg je ervoor dat jouw Hyperion-omgeving stabiel blijft?

Flamingos

Na livegang neemt de hoeveelheid data in een Hyperion-applicatie toe. Ook worden er vaak additionele functionaliteiten toegevoegd. De groei van de applicatie kan zo uiteindelijk de stabiliteit en de performance van de applicatie raken. Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw Hyperion omgeving een stabiele omgeving is waar gebruikers op kunnen vertrouwen, zeker tijdens de afsluitingsperiodes wanneer een betrouwbare omgeving van wezenlijk belang is?

Een kritische blik

Periodiek kritisch naar je omgeving kijken is noodzakelijk. Controleer op vaste momenten de huidige status van je omgeving om potentiële problemen voor te zijn. Incidenten kun je zo oplossen voordat het systeem hier hinder van gaat ondervinden.

Om de stabiliteit van de applicatie te waarborgen, moet de Hyperion-omgeving op drie verschillende niveaus worden geanalyseerd:

  1. Server-niveau
  2. Applicatie-niveau
  3. Database-niveau

Grondige analyse

De drie niveaus hebben allemaal invloed op de stabiliteit en performance. In een grondige analyse worden de volgende zaken onderzocht:

  • Analyse van de voor Hyperion relevante performance counters. Denk hierbij zowel aan de Hyperion applicatieservers, als ook aan de onderliggende database. In deze analyse zijn bijvoorbeeld CPU-gebruik, Disk Queue Length en Memory-gebruik van belang.
  • Controleren van de applicatiespecifieke logbestanden op foutmeldingen en potentiele problemen. Deze beïnvloeden wellicht niet direct de reguliere werkzaamheden, maar zijn wel degelijk van negatieve invloed op de algehele werking van de omgeving.
  • Trendanalyse van de datagroei van de applicatie. In deze stap is het goed om te evalueren of de huidige setup van de Hyperion-omgeving nog afdoende is om de performance van de applicatie te garanderen, nu en in de toekomst.
  • ‘Tunen’ van de applicatiecomponenten om de beschikbare middelen optimaal te benutten en zo een maximale performance van de applicatie te generen.
  • Archiveren en opschonen van de audit data en errorlog tabellen.

afbeelding_metadata

Ook Oracle beweegt

Naast het feit dat de Hyperion-applicatie binnen jouw organisatie altijd in beweging is, zit Oracle ook niet stil. Oracle is continu bezig om het Oracle Hyperion-product te verbeteren en om extra functionaliteit in te bouwen. Deze verbeteringen worden uitgebracht middels patch releases. Het effect van deze patches moet meegenomen worden in de afwegingen rondom de stabiliteit. Welke patch is relevant en moet toegepast worden?

Periodieke Maintenance Scan

Periodiek kritisch kijken naar je omgeving is noodzakelijk. Onze Periodieke Maintenance Scan helpt hierbij. In deze scan analyseren we bovenstaande elementen voor jouw omgeving. Zo zorg je ervoor dat de Oracle Hyperion-omgeving haar volledige potentieel benut, up-to-date is en stabiel is en stabiel blijft. Juist tijdens de momenten waarop de gebruikers de omgeving het hardst nodig hebben.

Tekst: Reinder Riemersma

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren