Vind de data; hoe werkt vermogenseliminatie en -contributie in Oracle HFM?

Benieuwd hoe een consolidatie precies tot stand komt? En hoe vermogenseliminatie en – contributie worden getriggerd? Kortom, hoe vindt de consolidatie eigenlijk zijn weg binnen Oracle HFM? In dit blog werpen we een blik op het pad van vermogenseliminatie en – contributie.

kronkelweg

Als voorbeeld nemen we een vrij eenvoudige consolidatiestructuur met 2 dochters (Europe_Sub and USA_Sub), een Holding en een geconsolideerde entiteit. We gaan kijken naar:

  • De vermogenseliminatie op dochterniveau
  • De vermogenseliminatie op holdingniveau
  • Het resultaat op geconsolideerd niveau
  • Mogelijke oorzaken bij problemen

Hieronder is onze startsituatie, we kijken alleen naar de vermogensrekeningen en de deelneming van de Holding in de dochters (Financial fixed assets). Goed om te weten; we maken gebruik maken van de EPU-functionaliteit. Dit betekent dat de EPU-cijfers op de datasource member ‘EPU’ worden gezet. Het totaalbedrag ‘Total EPU’ is hier de som van het ingevoerde ‘Input bedrag’ + berekende ‘EPU-bedrag’.

Onze start situatie:

afbeelding1

Ownership:

afbeelding2

De vermogenseliminatie op dochterniveau in Oracle HFM

We hebben inmiddels de consolidatie gedraaid, laten we gaan kijken naar de eliminatie en contributie van de dochter ‘Europe_Sub’, zie het volgende screenshot. Uit de ‘Value’ dimensie kiezen we [Entity Currency], [Elimination] en [Contribution]. Op [Entity Currency] zien we de input, de volgende kolom toont de eliminatie en de tegenrekening (plug account), en de laatste kolom laat de bedragen zien die worden bijgedragen (contribution) aan de Holding.

Je kunt zien dat de rekeningen L710, L720 and L730 voor 100% worden geëlimineerd, wat resulteert in een ‘Contribution’ van 0. Het totaal geëlimineerde bedrag wordt geboekt tegen de tussenrekening L770. Rekening L770 moet dus straks weer glad lopen.

afbeelding3

Wat was nu de trigger voor deze eliminatie? Het is vrij gebruikelijk hiervoor een kenmerk op de vermogensrekeningen vast te leggen, op basis waarvan de eliminatie plaatsvindt. In ons geval is in de metadata bij de rekening het kenmerk ‘EQELIM’ in ‘User Defined 1’ vastgelegd:

afbeelding4

Vanuit de consolidatie regels wordt dit kenmerk opgezocht en voor de betreffende rekeningen wordt de eliminatie uitgevoerd op basis van het ownership. Vervolgens wordt in dezelfde consolidatie regels bepaald dat de som van de bedragen worden tegengeboekt op rekening L770. Kleine opmerking (wordt hier verder niet behandeld): als er een minderheidsbelang is wordt het bedrag verdeeld over de plug account en de betreffende minderheidsrekening op basis van [PMIN] uit de ownership-tabel.

Op dezelfde manier als voor Europe_Sub vindt ook de eliminatie- en contributieberekening plaats voor USA_Sub. We rapporteren in Euro’s, voor de USA_Sub betekent dit dat er eerst koersconversie plaatsvindt en vervolgens de berekening van de eliminatie en contributie.

De vermogenseliminatie op holdingniveau in Oracle HFM

Voor de eliminatie op de Holding kijken we naar de ‘EPU’ datasource, omdat in ons voorbeeld de deelnemingsbedragen zijn berekend en geboekt op de ‘EPU’ datasource. Lees ook ons blog ’Hoe EPU werkt in HFM’ voor meer informatie over automatische EPU-berekeningen.

Op Holding-niveau wordt de rekening ‘A300-Financial fixed assets’ (aka deelnemingsrekening) geëlimineerd, omdat de bedragen zijn geboekt tegen de ICP-members Europe_Sub en USA_Sub. Dit resulteert in een contributie van 0. De tegenboeking wordt gemaakt tegen L770 – Equity Plug Account, omdat deze rekening als plug account is gekenmerkt bij ‘A300-Financial fixed assets’ in de metadata.

afbeelding5

Het resultaat op geconsolideerd niveau

Na deze acties loopt L770 – Equity Plug Account glad. Het resultaat op geconsolideerd niveau is:

afbeelding6

Veel voorkomende valkuilen bij vermogenseliminatie in Oracle HFM

Een regelmatig voorkomend issue bij vermogenseliminatie in Oracle Hyperion Financial Management (HFM) is dat de Equity Plug Account niet glad loopt. We zien vaak dat dit wordt veroorzaakt door:

  • Onjuiste Consolidation [Method] in het ownership
  • Het vermogen van de dochter(s) komt niet overeen met de deelneming(en) op de Holding
  • De EPU-share is anders dan het ownership. Dit geldt alleen als er een EPU-berekening wordt gebruikt

 Het pad van de consolidatie binnen Oracle HFM

Consolidatieprocessen leggen een logische weg af binnen Oracle Hyperion Financial Management (HFM). De vermogenseliminatie en – contributie worden eigenlijk door heldere handelingen getriggerd. Als je deze stappen weet, kun je makkelijk op zoek naar de oorzaken van data issues. Zo kun je ze voorkomen of zelf corrigeren.

Bewaren

Bewaren