Zetten jullie samen records neer?

De performance bijhouden van jouw team en het gereedschap? Met Activity Reports in Oracle Cloud kan het. Hiermee kun je meerdaagse reports maken die nóg meer inzicht geven dan de standaardfuncties. Zodat je samen met je team nog hogere snelheden kunt halen.

Activity reports

Met Activity Reports krijg je inzicht in het gebruik en de staat van een Oracle Cloud-omgeving. Dit zijn standaardrapporten die dagelijks worden gegenereerd. Op deze rapporten kun je zien hoe en door wie een applicatie wordt gebruikt. Dit geeft je een mooi inzicht in de performance van de applicatie en de verschillende onderdelen. Zo zijn er een aantal handige indicatoren:

Hoeveelheid gebruikers

Hiermee kun je zien of de performance beïnvloed wordt door het aantal gebruikers op het systeem.

Client Software

Hier kun je zien of er eindgebruikers zijn die niet-ondersteunde versies van de clients (browser, Excel) gebruiken. Je kunt je wel voorstellen dat dit veel invloed op de performance kan hebben. De versies worden bijvoorbeeld zo weergeven:

Doorlooptijd

Deze indicator geeft weer hoe lang bepaalde aanvragen duren, zowel schematisch als grafisch. Zo kan de ervaring van de eindgebruikers geoptimaliseerd worden.

Automatisch opvragen en archiveren

De enige tekortkoming van de Activity Reports is dat deze normaal gesproken alleen per dag op te vragen zijn, en dus geen beeld laten zien over een langere periode. Dagelijks Activity Reports kijken is in de praktijk haast niet te doen.

Reden genoeg voor ons om een extra functionaliteit te ontwikkelen. Met deze ‘Swap Support EPM Automate’-functionaliteit kun je de rapporten voor een langere tijdsperiode opvragen en archiveren. Iedere week wordt automatisch de data van zeven opeenvolgende Activity Reports gedownload en samengevoegd in één CSV-file. Deze file wordt vervolgens automatisch naar alle belanghebbenden gemaild.

Details die performance beïnvloeden

Door deze functies kun je nauwkeurig de performance bijhouden, zonder hiervoor actief de meest recente reports op te halen. De mailfunctie stuurt de data als één file, waarmee je langere periodes kunt analyseren. Dat werkt wel zo prettig. Zo kun je eenvoudig de details zien die de performance beïnvloeden. En kun je samen steeds sneller gaan.